Historia sukcesu Pani Vololoniriny
21 kwietnia, 2021
COVID-19 na Madagaskarze
Druga fala COVID-19 na Madagaskarze
4 maja, 2021

22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi

Z okazji Światowego Dnia Ziemi, który miał miejsce kilka dni temu – postanowiliśmy podsumować nasze fundacyjne działania w ramach bardziej proekologicznych rozwiązań wprowadzonych na Madagaskarze. Okazało się, że mamy ich całkiem sporo!

Działania proekologiczne

Szkolenie z wermikompostowania

W ramach współpracy organizacją Money for Madagascar w ramach projektu „Education for Life” przeprowadziliśmy cykl szkoleń dotyczących wermikompostowania (forma kompostowania, w której do przetwarzania odpadów organicznych wykorzystuje się dżdżownice. Przerabiają one odpady w bardzo odżywczy i wydajny nawóz). Uczestnicy szkoleń nauczyli się również jak pozyskiwać biohumus, który w naturalny sposób zwiększy wydajność gleby pod uprawę warzyw.

Sadzenie drzew owocowych

Wspólnie z rodzicami naszych podopiecznych oraz przy pomocy samych dzieci posadziliśmy kilkadziesiąt drzewek owocowych, które nie tylko uatrakcyjnią okolicę i sprawią, że zrobi się tam bardziej zielono, korzystnie wpłyną na klimat, ale również w przyszłości będą stanowiły źródło pożywienia.

Panele słoneczne i lampy solarne

Doprowadziliśmy elektryczność do wioski Ambatomasina montując na dachu szkoły panele słoneczne.

Uruchomiliśmy także sklepik z lampami solarnymi, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy okolicy.

Wizyta w Ekologicznej Wiosce

Zabraliśmy dzieci na wycieczkę do Ekologicznej Wioski, której celem jest wspólne tworzenie przyjaznego i sprawiedliwego stylu życia dla wszystkich, przy minimalnym wpływie ekologicznym. Wybory mieszkańców są zawsze postrzegane z perspektywy zrównoważonego rozwoju i dobra wspólnego. We wsi mieszkańcy starają ograniczać negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko poprzez m.in: korzystanie z toalet suchych ze ściółką i słoneczną, odzysk wody deszczowej oraz gospodarkę odpadami czyli selektywne sortowanie i recykling.

Wszelkie działania tego typu są niezmiernie istotne ponieważ niestety zmiany klimatyczne uderzają przede wszystkim w ubogich mieszkańców wyspy. Chodzi przede wszystkim o ludność, która na co dzień utrzymuje się z rolnictwa i rybołówstwa.

Eksploatacja środowiska naturalnego

Światowy Dzień Ziemi to również dobry czas, aby uświadomić sobie kwestie problematyczne. Nadmierna eksploatacja środowiska naturalnego Madagaskaru w destrukcyjny sposób, stanowi zagrożenie dla unikatowej endemicznej fauny i flory. Rolnictwo stanowi połowę gospodarki kraju i generuje jedną czwartą PKB. Choć daje zatrudnienie niemal 80% populacji zarazem w dużej mierze niekorzystnie przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Nadmierne wykorzystanie nawozów sztucznych, niekontrolowane ilości pestycydów, niezrównoważona gospodarka rolna to tylko niektóre z zagrożeń.

Metoda slash and burn

Szczególną uwagę zwraca popularna w malgaskim rolnictwie tzw. metoda slash-and-burn (mal: tavy), która opiera się na wycince zarośli i mniejszych drzew, pozostawieniu ich do wyschnięcia, a następnie wypalaniu przed nadejściem pory deszczowej. Tak wykarczowany teren następnie obsadzany jest ryżem. Niestety jego wydajność po kilku latach znacząco spada, tak że porzucony i zarośnięty dziką roślinnością, do ponownego wykorzystania nadaje się dopiero po wielu latach. System ten sprzyja erozji gleby i niszczeniu lasów, a w konsekwencji degraduje środowisko naturalne. Przyczynia się więc do niekorzystnych zmian klimatu. Choć metoda ta została uznana za nielegalną, nadal często jest praktykowana w wielu regionach kraju.

Produkcja węgla drzewnego

Problematyczna jest również produkcja węgla drzewnego, który w głównej mierze zaspokaja zapotrzebowanie na energię. Zajmuje się nią znaczny odsetek społeczeństwa kosztem jednego z ważniejszych surowców na wyspie, jakim jest drewno.

Szkodliwe dla środowiska techniki rolnicze oraz nadmierna hodowla doprowadziły do wylesienia na dużą skalę. Na ten moment tylko 10% pierwotnego lasu deszczowego Madagaskaru jest nadal nienaruszone.

Przemysł wydobywczy

Istotną rolę dla środowiska odgrywa także przemysł wydobywczy. Wyspa bogata jest bowiem w zasoby mineralne rozproszone po niemal całej jej powierzchni. Są to przede wszystkim rudy przemysłowe (kobalt, węgiel, żelazo) ale również kamienie szlachetne (szmaragd, rubin, szafir) i kamienie dekoracyjne oraz złoto.

„Młodzi nie będą milczeć na temat globalnego kryzysu klimatycznego”

Na stronie news.un.org opublikowano wywiad z młodą malgaską aktywistką klimatyczną w rozmowie z Sekretarzem Generalnym ONZ  António Uterresem z okazji Światowego Dnia Ziemi.

Marie Christina Kolo opisuje siebie jako aktywistkę klimatyczną, ekofeministkę i przedsiębiorcę społecznego. Wyraziła swoje zaniepokojenie podwójnym wpływem pandemii COVID-19 na wyspę i trwającym kryzysem klimatycznym.

Wypowiedź Marie:

Zmiany klimatu nie skończyły się z pandemią COVID-19 dotykają mojego kraju, Madagaskaru. Obecna pandemia nauczyła nas lekcji.

Po pierwsze, handel światowy wymaga globalnej współpracy. W krajach rozwijających się, takich jak mój, mogliśmy otrzymać wiele darowizn i wsparcia od społeczności międzynarodowej. Była to również dla nas dobra okazja, aby ponownie udowodnić naszą tradycyjną solidarność między krajami.

Jednak pytanie, przed którym stoimy, brzmi: w jaki sposób możemy promować inicjatywy związane ze zdrową wodą i urządzeniami sanitarnymi, takie jak mycie rąk, które odgrywają rolę w pokonaniu wirusa? Skoro trzy na cztery osoby na Madagaskarze nie mają dostępu do czystej wody i usług sanitarnych?

Jak możesz promować te inicjatywy, gdy występują susze i powodzie związane ze zmianami klimatu?

Musimy więc skoncentrować się na działaniach w dziedzinie zmian klimatu, które są istotne z punktu widzenia zwiększania dostępu do wody, na przykład na rekultywacji terenów podmokłych.

Nauczyć, jak skupić się na rolnictwie zrównoważonym przyjaznym klimatowi. A także jak być samowystarczalnymi w produkcji żywności, aby mniej polegać na turystyce i handlu.

Zdrowie vs. klimat

Druga lekcja jest dla mnie również ważna. Kiedy myślimy o wsparciu, musimy wziąć pod uwagę przystosowanie się do zmiany klimatu i  naszą odporność na choroby. Zdrowie to jeden z kluczowych obszarów adaptacji, więc jest to doskonały czas na inwestowanie w infrastrukturę zdrowotną i zasoby ludzkie. COVID-19 zakłócił również łańcuch dostaw, więc jest to kolejny obszar do rozważenia w krajach takich jak mój.

Wreszcie, inwestycje w pomoc i odbudowę po COVID-19. Musimy zwrócić uwagę na nierówności w skali wpływu m.in na kobiety i inne zmarginalizowane populacje.

Myślę, że bioróżnorodność mojego kraju została zagrożona podczas pandemii, ponieważ, jak wiecie, w tym kontekście, kiedy ludzie cierpią z powodu ubóstwa, udają się do lasu, aby po prostu znaleźć sposób na życie.

Tutaj większość najbiedniejszych ludzi jest uzależniona od zasobów naturalnych; 80% ludności Madagaskaru mieszka na obszarach wiejskich. Myślą tylko o swoim codziennym życiu; mogą przynosić jedzenie swoim rodzinom z lasu. Tak więc, kiedy mówimy o bioróżnorodności podczas tej pandemii, mamy do czynienia z kryzysem w zakresie ochrony naszego naturalnego środowiska.

W obecnym czasie kryzysu naprawdę dużym wyzwaniem jest dla nas mobilizacja. Uświadomienie ludziom, że musimy chronić te zasoby naturalne, że musimy znaleźć równowagę między naszymi źródłami utrzymania a ochroną świata przyrody.

„Mamy głos! Chcę powiedzieć, że młodzież nie będzie milczeć, mamy głos, zostaniemy wysłuchani i musimy włączyć się w proces podejmowania decyzji.”

Wciąż powtarzam, że jestem optymistką, ponieważ wierzę, że coraz więcej młodych ludzi stara się promować bardziej ekologiczną gospodarkę. Udowadniają, że nie musimy nadmiernie eksploatować tych zasobów naturalnych. Chcę powiedzieć, że młodzież nie będzie milczeć, mamy głos, zostaniemy wysłuchani i musimy włączyć się w proces podejmowania decyzji. Najpierw musimy to zrobić na szczeblu krajowym. Możemy współpracować, możemy dzielić się najlepszymi praktykami.

Korzystam więc z okazji, aby wezwać wszystkie ruchy młodzieżowe na całym świecie do współpracy na rzecz wprowadzenia zmian.”

Świadomość istnienia problemu jest pierwszym krokiem w kierunku zmiany. Mamy nadzieję, że z biegiem czasu na Madagaskarze będzie organizowanych coraz więcej inicjatyw proekologicznych. I z Czerwonej stanie się trochę bardziej Zieloną Wyspą!
Las deszczowy na Madagaskarze

Las deszczowy na Madagaskarze

Lemur Katta

Lemur Katta

Las deszczowy na Madagaskarze

Las deszczowy na Madagaskarze

Komentarze są wyłączone.

WSPOMÓŻ NAS!