Sytuacja matek na Madagaskarze
25 maja, 2021
Powrót do szkół i zima na Madagaskarze
7 czerwca, 2021

Z okazji Dnia Matki pisaliśmy o sytuacji malgaskich kobiet i mam. Dziś z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka skupimy się na małych Malgaszach, ich problemach, potrzebach i wyzwaniach, które stoją przed naszą Fundacją, aby zapewnić im jak najlepszą przyszłość!

Dostęp do edukacji

Edukacja na Madagaskarze, podobnie jak w wielu innych krajach na świecie na poziomie podstawowym jest obowiązkowa. Niestety jest zarazem płatna….Jej dostępność dla bardzo wielu ubogich rodzin drastycznie więc spada.

Zaledwie jedno na troje dzieci kończy szkołę podstawową, 18% dzieci w wieku 6-14 lat nigdy do niej nie uczęszczało.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele: od złej sytuacji finansowej rodziny i konieczności pracy zarobkowej dzieci, przez niską jakość nauczania, trudności komunikacyjne po wczesne zamążpójścia i przerwanie edukacji na podstawowym poziomie przez dziewczynki. Więcej na temat dostępie do edukacji malgaskich dzieci pisaliśmy tutaj.

Dostęp do opieki zdrowotnej i pożywienia

Ponad 50% dzieci poniżej 5 roku życia jest niedożywiona. Powoduje to zahamowanie wzrostu i rozwoju zarówno na poziomie fizycznym jak i psychicznym. Dzieci te są mniejsze, słabsze, bardziej narażone na różnego rodzaju choroby, mają problemy z koncentracją, gorzej się uczą. Do najczęstszych przyczyn zgonów wśród Malgaszy w tym dzieci zalicza się: choroby zakaźne  oraz niedożywienie – łącznie stanowią one aż 51% przyczyn wszystkich zgonów.

Aktualnym zagrożeniem zdrowotnym są również choroby pasożytnicze, przede wszystkim malaria, schistosomatoza, lamblioza oraz filarioza, ale również choroby zakaźne: gruźlica, polio a nawet trąd.

Choć od 2000 roku choroba ta została usunięta ze światowej listy problemów zdrowia publicznego, Madagaskar w samym 2018 roku ogłosił 1424 nowe przypadki trądu, z czego 9% stanowiły dzieci. Również polio co roku odradza się w postaci pandemii wśród dzieci, w 2020 zabił ich aż 1200. Do pozostałych chorób, na które często zapadają dzieci na Madagaskarze zaliczyć należy również zapalenie płuc (18%) i biegunki infekcyjne (10%).

Co więcej szacuje się, że na Madagaskarze co piąty zgon dziecka jest bezpośrednio związany z narażeniem na zanieczyszczenie. Są to m.in spaliny samochodowe, trujące gazy pochodzące z nieszczelnych pieców węglowych, bakteryjne zanieczyszczenie wody spowodowane brakiem urządzeń sanitarnych  i tzw. zjawiskiem otwartego wypróżniania. Stosunkowo duży odsetek noworodków umiera również w skutek niedotlenienia okołoporodowego. Wynika to przede wszystkim z utrudnionego dostępu do powszechnej i profesjonalnej opieki zdrowotnej.

Dostęp do wody i urządzeń sanitarnych

Na Madagaskarze wciąż obecny jest problem ograniczonego dostępu do wody pitnej i urządzeń sanitarnych. Kraj ten zajmuje trzecie miejsce w rankingu państw o najgorszym dostępie do podstawowych warunków sanitarnych. Tylko 10% społeczeństwa używa ich na co dzień. Zaledwie 36% populacji zamieszkującej obszary niezurbanizowane ma dostęp do źródeł wody zdatnej do picia. Ograniczony dostęp do czystej wody oraz złe praktyki sanitarne i higieniczne budzą szczególne obawy biorąc pod uwagę związek nieuzdatnionej wody pitnej z chronicznym niedożywieniem i biegunką, które tak często dotykają malgaskie dzieci poniżej 5 roku życia

Praca dzieci

Według publikacji UNICEF, jedno na sześcioro spośród wszystkich dzieci na świecie pracuje – blisko ćwierć miliarda z nich jest w wieku od 5 do 14 lat.

Niestety jest to istotny problem społeczny również na Madagaskarze. Ponad 5,7 miliona malgaskich dzieci jest zaangażowanych w pracę! Często przy wydobyciu – kamieni szlachetnych, złota, kamieniu do budowy dróg i domów. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Niestety od 2011 r. nastąpił również wzrost tzw. sex turystyki na Madagaskarze. Doprowadziło to do wzrostu prostytucji dziecięcej i wykorzystywania dzieci. Główne czynniki „popychające” do tego rodziny to skrajne ubóstwo, brak dostępu do usług socjalnych, brak możliwości pomocy ekonomicznej. Ale również wzrost wskaźnika porzucania szkoły, podczas gdy czynniki „przyciągające” obejmują wzrost popytu na usługi seksualne szczególnie wśród turystów przybywających na Czerwoną Wyspę oraz wzrost sieci przestępczych.

Wczesne małżeństwa wśród dziewczynek

Madagaskar wykazuje jeden z najwyższych na świecie wskaźników małżeństw wśród dzieci.

W biedniejszych regionach kraju aż 69% dziewczynek wychodzi za mąż przed ukończeniem 18 roku życia.

Wczesne małżeństwo, ciąża i dzieci wiążą się zakończeniem edukacji na poziomie podstawowym i brakiem możliwości podjęcia dobrze płatnej pracy. Więcej na temat tego problemu pisaliśmy tutaj.

Ubóstwo

Ponad 80% ludzi na Madagaskarze żyje poniżej granicy ubóstwa czyli za mniej niż $2 dziennie. Nic więc dziwnego, że maluchy na Madagaskarze często nie mają nawet jednej zabawki skoro rodziny często nie stać na zakup jedzenia.

Według statystyk tylko 2% (!) dzieci poniżej 5 roku życia ma 3 lub więcej dziecięce książeczki. Niemal połowa (48%) dzieci w wieku przedszkolnym nie ma nawet 2 zabawek….

Wierzymy, że każdy mały mieszkaniec wyspy zasługuje na szczęśliwe dzieciństwo i ma prawo do zabawy, rozwoju i edukacji, która daje szansę na lepszą przyszłość. Dlatego budujemy i remontujemy szkoły, prowadzimy program dożywiania w przyszkolnych stołówkach, umożliwiamy dzieciom edukację dzięki Programowi Adopcji na Odległość, opłacamy czesne, zapewniamy mundurki i przybory szkolne, a w razie potrzeby także pomoc medyczną. Wprowadzamy do wiosek elektryczność, wyposażamy szkoły w urządzenia sanitarne i promujemy ekologiczne rozwiązania. Edukujemy również rodziców, dając im szansę na zatrudnienie i poprawę warunków życia całej rodziny.

Dołącz do nas! I wesprzyj dzieci Madagaskaru!

Źródła:

  1. UNICEF – data country Madagascar
  2. www.humanium.org
  3. Kasprowicz, “Wybrane czynniki wpływające na stan odżywienia kobiet na Madagaskarze.,” Gdański Uniwersytet Medyczny, 2014
  4. Challenges & opportunities for Children in Madagascar,” 2018.

Komentarze są wyłączone.

WSPOMÓŻ NAS!