COVID-19 na Madagaskarze
Druga fala COVID-19 na Madagaskarze
4 maja, 2021
Solarny garnek w Ambatomasinie
Garnek na energię słoneczną!
18 maja, 2021
Edukacja na Madagaskarze

Szkoła na Madagaskarze

Edukacja na Madagaskarze

Edukacja na Madagaskarze, podobnie jak w wielu innych krajach na świecie na poziomie podstawowym jest obowiązkowa. Niestety jest zarazem płatna….Jej dostępność dla bardzo wielu ubogich rodzin drastycznie więc spada.

Brak elektryczności, trudne warunki wiejskie, znaczne odległości od miast, brak wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz pomocy szkolnych i książek. Wszystkie te czynniki sprawiają, że jakość nauczania na Madagaskarze jest na bardzo niskim poziomie.

Zaledwie jedno na troje dzieci kończy szkołę podstawową, a 18% dzieci w wieku 6-14 lat nigdy do nie uczęszczało.

Wśród dzieci chodzących do szkoły problemem jest natomiast powtarzanie klas i przedwczesne opuszczanie szkoły, co często wynika z konieczności rozpoczęcia pracy zarobkowej w młodym wieku w celach finansowego wsparcia rodziny. Choć zatrudnienie młodocianych (poniżej 18 roku życia) na Madagaskarze jest ustawowo zabronione, według analiz przeprowadzonych przez Instytut Statystyczny tego kraju w roku 2007 aktywność zarobkową podejmowało 1 873 000 dzieci w wieku szkolnym 5-17 lat (a więc 28,1% dzieci w tym przedziale wiekowym).

Przyczyny słabego poziomu edukacji na Madagaskarze

Szkoła na MadagaskarzeNieobojętny jest tu również negatywny odbiór poziomu edukacji przez większość Malgaszy, co warunkowane jest m.in. niską jakością nauczania, nieodpowiednimi kwalifikacjami kadry pedagogicznej (zaledwie 20% nauczycieli posiada dyplom ukończenia studiów pedagogicznych), dużym stosunkiem liczby uczniów przypadających na jednego nauczyciela (średnio 42 uczniów),czy częstym zamykaniem szkół w ciągu roku szkolnego z powodu świąt.

Do pozostałych przyczyn należą również: brak komunikacji, znaczne oddalenie szkół od domu rodzinnego, przedwcześnie zawierane małżeństwa oraz ciąże nieletnich dziewcząt. W wyniku zaistnienia powyższych przyczyn poziom analfabetyzmu na Madagaskarze sięga aż 60%!

Poziom analfabetyzmu na Madagaskarze sięga aż 60%!

Skala problemu

Według raportu UNESCO dot.”Wpływu pandemii COVID-19 na Madagaskarze na dostęp dzieci do edukacji” przeprowadzonego w ramach Global Out-of-School Children Initiative (OOSCI), który został opublikowany w marcu tego roku – skala problemu jest olbrzymia.

Aktualnie odsetek dzieci nie uczęszczających do szkoły kształtuje się na poziomie:

  • Przedszkola: (poniżej 5 lat) 40%
  • Szkoły podstawowej: od 20% do 27%
  • Gimnazjum: od 30% do 40%
  • Szkoły Średniej: ponad 60% (1,4 miliona nastolatków)!

Według Instytutu Statystyki UNESCO (UIS) na całym świecie aż 258 milionów (!) dzieci, nastolatków i młodzieży nie uczęszcza do szkół, a wiele krajów wciąż boryka się z problemem niewystarczającego dostępu ich obywateli do edukacji.

Niestety w dobie COVID-19 te statystyki wciąż rosną.

Dlatego tak bardzo istotne jest zapewnienie dzieciom na Madagaskarze darmowego dostępu do edukacji na wysokim poziomie na każdym poziomie nauczania.

Wierzymy bowiem, że każdy mały mieszkaniec wyspy zasługuje na szczęśliwe dzieciństwo. I ma prawo do edukacji, dającej szansę na lepsze życie.

 

Bibliografia:

  1. “Challenges & opportunities for Children in Madagascar,” 2018
  2. “World Bank. Country Profile. Madagascar.,” 2018
  3. R. Southafrica.trade.gov.pl, “Elementarz Madagaskaru.”
  4. K.Lendzion, “Prawo dzieci do edukacji a jakość nauczania w Afryce Subsaharyjskiej na przykładzie Madagaskaru.,” Ann. Missiologici Posnanienses, vol. 21, pp. 169–182, 2016.

Komentarze są wyłączone.

WSPOMÓŻ NAS!