Mentoring zawodowy dla malgaskiej młodzieży
7 czerwca, 2022
Afrykańska zima i zbiórka na ciepłe czapki.
19 czerwca, 2022

Dlaczego edukacja dziewczynek jest ważna?

Wielokrotnie wspominaliśmy jak dużym problemem na Madagaskarze jest niedożywienie, szczególnie wśród małych dzieci. Kraj ten zajmuje 5 miejsce w rankingach głodu na świecie…
Na taki stan rzeczy ma wpływ bardzo wiele czynników. Chodzi to oczywiście m.in o poziom ubóstwa, niekorzystne zjawiska klimatyczne i brak bezpieczeństwa żywnościowego. Ale znaczenie ma także niski status społeczny i poziom wykształcenia kobiet – matek!  Więcej o sytuacji kobiet na Madagaskarze pisaliśmy tutaj.

Edukacja a stan odżywienia

Edukacja kobiet to bowiem jeden z najistotniejszych elementów warunkujących poprawę stanu odżywienia i wzrost przeżywalności niemowląt w Afryce Subsaharyjskiej. Liczne badania wykazały, że dzieci wyedukowanych kobiet z tego regionu świata są lepiej odżywione niż potomstwo kobiet, które nigdy się nie kształciły.Wynika to najprawdopodobniej z faktu podejmowania bardziej racjonalnych decyzji związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa żywnościowego w gospodarstwie domowym oraz ze zwiększonej świadomości i wiedzy żywieniowej wykształconych matek.

Szkoła vs. wczesne małżeństwa

Co istotne szkoła to także szansa na dłuższe dzieciństwo. Czerwona Wyspa wykazuje bowiem jeden z najwyższych na świecie wskaźników małżeństw wśród dzieci. W biedniejszych regionach kraju aż 69% dziewczynek wychodzi za mąż przed ukończeniem 18 roku życia. Wynika to przede wszystkim z kwestii finansowych. Kiedy ubogą rodzinę nie stać na utrzymanie wielu dzieci i opłacenie im szkół wczesne małżeństwo to rozwiązanie. Niestety wczesna ciąża i dzieci wiążą się zakończeniem przez dziewczynki edukacji na poziomie podstawowym. A co za tym idzie brakiem możliwości podjęcia dobrze płatnej pracy. Dlatego finansowanie czesnego, a tym samym odciążenie ubogich rodzin i umożliwienie dzieciom kontynuowanie nauki to jedno z najważniejszych zadań naszej Fundacji.
Na Madagaskarze zaledwie jedno na troje dzieci kończy edukację na poziomie podstawowym, a poziom analfabetyzmu sięga 60%. Zależy nam, aby każde malgaskie dziecko miało dostęp do edukacji.
Szkoła w życiu zarówno dziewczynek, jak i chłopców przełoży się nie tylko na ich lepszą przyszłość, ale również na lepszą przyszłość kolejnych pokoleń!

Komentarze są wyłączone.

WSPOMÓŻ NAS!