Akcja Madagaskar – kiermasz charytatywy z okazji Dnia Kultur
14 czerwca, 2021
Święto Odzyskania Niepodległości Madagaskaru
29 czerwca, 2021

Przegląd prac naukowych we współpracy z Fundacją

Przegląd prac naukowych we współpracy z Fundacją.

W czasach przed pandemią COVID-19 z naszą Fundacją często współpracowali studenci. Pobyty wolontariuszy sprzed dwóch i trzech lat, zaowocowały powstaniem kilku prac i publikacji naukowych o których chcielibyśmy nieco Wam odpowiedzieć.

„Analiza sposobu żywienia i ryzyka niedożywienia młodych dziewcząt z terenu Madagaskaru”.

Weronika Marchwicka – studentka Dietetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i uczestniczka akcji charytatywnej Misja Madagaskar– kończy właśnie pisanie pracy magisterskiej, w której przeanalizowała sposób żywienia i ryzyko niedożywienia młodych dziewcząt z terenu Madagaskaru. Celem badań była ocena spożycia energii, makroskładników, witamin i składników mineralnych przez 37 dziewcząt zamieszkujących ośrodek opiekuńczy, z którym współpracujemy Akany Avoko Faravohitra w stolicy Madagaskaru – Antananarywie, w wieku 7-18 lat.
Po przeanalizowaniu zebranych danych, zauważono, że badane dziewczęta spożywają zbyt małą ilość energii i tłuszczu. Ale również miedzi, witaminy D3, wapnia, witaminy E, A,  B12 oraz B2. Zauważono natomiast zwiększoną, w porównaniu do zalecanego dziennego spożycia (RDA), podaż węglowodanów, białka, manganu, witaminy B6 oraz witaminy B1.
Stwierdzono również, że większość (bo aż 84%) dziewcząt zamieszkujących ośrodek opiekuńczy w Antananarywie charakteryzowało się prawidłowym BMI dla swojego wieku. 13% z nich miało nadwagę, a 3% niedowagę. Z analizy wartości wzrostu do wieku, wynikło, że 68% dziewcząt charakteryzuje się skarłowaceniem (wynikającym z niedożywienia zbyt niskim wzrostem). Jedynie 32% ma odpowiedni wzrost dla swojego wieku.

„Porównanie sposobu żywienia, stanu odżywienia i wydolności fizycznej dzieci w wieku szkolnym w regionach zurbanizowanych i wiejskich Madagaskaru”.

Nasza fundacyjna koleżanka – Julia Kłosowicz, realizuje temat badań nad porównaniem stanu odżywienia, sposobu żywienia i wydolności fizycznej niemal 300 dzieci w wieku szkolnym zamieszkujących regiony zurbanizowane i wiejskie Madagaskaru. Badania przeprowadziła wraz z zespołem studentów w ramach programu Misja Madagaskar realizowanego w 2018 roku przez UPP. Okazuje się, że dzieci pochodzące z obszarów wiejskich charakteryzują się gorszym stanem odżywienia. I wydolnością fizyczną od dzieci zamieszkujących regiony miejskie. Ponadto stan odżywienia badanych dzieci jest istotnie zależny nie tylko od ich miejsca zamieszkania. Ale również od sposobu żywienia, który zresztą wymaga wprowadzenia wielu zmian. Co ciekawe część z badań realizowanych było już w czasie pandemii COVID-19 w formie zdalnej przy współpracy z malgaskimi studentami. Więcej na temat projektu Zdalnego Fotografowania Żywności pisaliśmy tutaj.

„Stan odżywienia Malgaszek oraz kumulacja toksycznych pierwiastków w ich włosach jako konsekwencja zanieczyszczenia środowiskowego”.

Zosia Wojciechowska kolejna z wolontariuszek Misji Madagaskar –już w zeszłym roku obroniła swój dyplom pisząc pracę pod tytułem” Stan odżywienia Malgaszek oraz kumulacja toksycznych pierwiastków w ich włosach jako konsekwencja zanieczyszczenia środowiskowego”.
Celem pracy była ocena stanu odżywienia oraz kumulacji wybranych, potencjalnie toksycznych pierwiastków we włosach dziewczynek w wieku 8-15 lat zamieszkujących dwa obszary o różnym stopniu uprzemysłowienia tj. Antananarywa oraz Berevo.
Wolontariuszka sprawdziła także poziomy tych pierwiastków w wodzie pitnej i gruntach z tych terenów, aby ocenić wpływ tych wybranych czynników środowiskowych na kumulację we włosach badanych Malgaszek. Badania wykazały istnienie problemu niedożywienia w badanych obszarach, zwłaszcza w regionie Berevo, gdzie występowały dziewczynki z nawet skrajnym niedożywieniem. Zaobserwowana została wyższa kumulacja glinu, chromu i rtęci w przypadku dziewczynek z obszaru Berevo, natomiast poziom ołowiu, antymonu, niklu w próbkach wody pitnej pobranej z obu obszarów może sygnalizować możliwe zagrożenie dla zdrowia spowodowane zanieczyszczeniem środowiska.

Realizacja powyższych prac nie udała by się oczywiście bez pomocy całego zespołu badawczego. Wszystkich studentów i pracowników naukowych z Polski i Madagaskaru. Szczególne podziękowania należą się jednak promotorom: Pani Prof. UPP dr hab. Magdalenie Zielińskiej-Dawidziak, Pani dr hab. inż Magdalenie Człapka-Matyasik oraz Panu Prof. dr hab. Przemysławowi Niedzielskiemu.

„Zasoby wodne i percepcja wody na Madagaskarze. Studium przypadku w edukacji geograficznej”.

Hubert Wągrowski student Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na bazie swojego wyjazdu na Czerwoną Wyspę w 2019 roku w ramach Studenci UAM bez Granic przygotował natomiast pracę pod tytułem: Zasoby wodne i percepcja wody na Madagaskarze. Studium przypadku w edukacji geograficznej. Hubert pisał na temat percepcji wody i problemów z dostępem do niej pośród uczniów szkoły. Przygotował case study. Prowadzone były ankiety w Szkole Podstawowej w Ambohidratrimo i pośród dziewcząt z Akany Avoko.
Wniosek z pracy jest taki, że uczniowie mają świadomość tych problemów. Jednak nie do końca mają pojęcie o tym co i w jaki sposób można z tym zrobić, aby było lepiej.
Porównywano też te zagadnienia w malgaskiej i polskiej podstawie programowej. Okazało się, że jest tam sporo treści poruszających daną tematykę, ale w edukacji całościowej brakuje podkreślenia jak rozwiązywać podobne problemy. A nie tylko uświadamiać, że są one obecne. Praca ma też pokazać na w jaki sposób chociażby wolontariusze mogliby zachęcać dzieci do poruszania tematów związanych z dostępnością wody. Podkreśla również jakie działania na rzecz społeczności lokalnej warto byłoby uczynić aby móc wpłynąć na to zagadnienie w szerszej skali.
Być może, któreś z zagadnień szczególnie mocno Was zainteresowało! Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej – jak tylko prace zostaną ukończone, autorzy z pewnością z chęcią podzielą się swoimi badaniami i spostrzeżeniami!

Komentarze są wyłączone.

WSPOMÓŻ NAS!