Planeta Abstrakcja na Czerwonej Wyspie
30 października, 2022
1% podatku na wsparcie Dzieci Madagaskaru!
23 listopada, 2022

Nowi pracownicy w malgaskim teamie Fundacji

Nowi pracownicy w malgaskim teamie Fundacji.

Doradca ds. zdrowia

Od początku listopada nasz malgaski zespół fundacyjny powiększył się o dwie nowe pracownice. Jedną z nich jest Doradczyni ds. zdrowia Tina. Która została zatrudniona i w pełni opłacona przez naszego wieloletniego Partnera – organizację Small Step for Africa. Za co pięknie dziękujemy! Small Steps for Africa Thank you!
Do głównych obowiązków Tiny należy:
  • Poradnictwo medyczne świadczone rodzinom wspieranych przez nas Podopiecznych.
  • Pierwsza pomoc i weryfikacja na zasadach triażu czy konieczne są dalsze wizyty u lekarzy lub nawet hospitalizacja.
  • Zajmować się będzie także edukacją zdrowotną i seksualną dedykowaną dzieciom i ich rodzicom oraz co bardzo istotne
  • corocznym bilansem stanu zdrowia wszystkich naszych Podopiecznych (w celu wczesnego wykrycia ewentualnych schorzeń lub niedożywienia i szybkiej reakcji na nie).
Rola Tiny jest szczególnie ważna w czasie pandemii COVID-19, kiedy to codziennie przyjmujemy kilkanaście zgłoszeń o różnego rodzaju chorobach i potrzebach z tym związanych pośród naszych Podopiecznych. Tina stacjonuje w pełni wyposażonym gabinecie, w którym przyjmuje pacjentów i prowadzi badania.

Kooordynator ds. programu mentoringu

Kolejną nową pracowniczką malgaskiego teamu fundacyjnego, która oficjalnie dołączyła do nas na początku listopada jest Fenosoa! Nasza była Podopieczna i studentka, która ukończyła I stopień studiów z turystyki, a aktualnie kontynuuje naukę języka angielskiego.
 
W Fundacji zajmować się będzie przede wszystkim koordynowaniem Projektu Mentoringu i wsparcia zawodowego dla uczniów ostatnich klas. Dziewczyna została w tym celu zatrudniona dzięki wsparciu zaprzyjaźnionej z nami organizacji i naszego wieloletniego Partnera Money for Madagascar.
 
Do obowiązków Fenosoi należeć będzie m.in.:
  • Planowanie i zarządzanie wszystkimi działaniami realizowanymi w ramach Programu Mentoringu.
  • Sporządzanie raportów z postępu prac.
  • Wspieranie wszystkich Beneficjentów Programu na każdym z jego etapów.
  • Ponadto zajmie się pomocą w pracy socjalnej – w tym w wizytach domowych u rodzin naszych Podopiecznych!
Fenosoa, Tina witamy na pokładzie! Cieszymy się, że jestecie z nami! A MFM i SSFA dziękujemy za tak silne wsparcie!
Fenosoa

Fenosoa

Tina

Tina

Komentarze są wyłączone.

WSPOMÓŻ NAS!