Adopcja na odległość

Wirtualna adopcja dla Ciebie

Zaadoptuj wirtualnie dziecko z Madagaskaru

i daj mu nadzieję na lepszą przyszłość. Zostań opiekunem wybranego dziecka w imieniu swoim lub bliskiej osoby – podarowując jej w prezencie imienny certyfikat.

 

Jeżeli chcesz dokonać wpłaty na Adopcję na odległość, kliknij tutaj

Jedną z form pomocy naszej fundacji jest tak zwana adopcja dziecka na odległość. Polega ona na umożliwieniu nauki dzieciom z najuboższych rodzin. Dzięki takiej adopcji dziecko może uczyć się w szkole, otrzymać przybory szkolne, mundurek i jeść obiady w szkolnej stołówce. Rodzina może również liczyć na wsparcie w trudnych sytuacjach gdy np. dziecko zachoruje i potrzebne są pieniądze na wizytę w szpitalu i leki.

Na Madagaskarze 60% społeczeństwa stanowią analfabeci. Choć szkolnictwo jest obowiązkowe, to nadal wiele dzieci, szczególnie tych z buszu nie chodzi do szkoły. Szkoła nawet ta publiczna jest płatna. Rodziców nie stać nawet na minimalną opłatę za szkołę, na zakup tak podstawowych przyborów jak tabliczka do pisania, zeszyt czy długopis. Największym marzeniem malgaskiego dziecka jest chodzić do szkoły, mieć swój tornister, zeszyt, ołówek oraz szkolny mundurek.

Dzięki tzw. wirtualnej adopcji, dziecko ma szansę otrzymywać edukację, której potrzebuje i na którą bezwzględnie zasługuje. Sytuacja ekonomiczna kraju sprawia, iż coraz więcej rodzin nie jest w stanie posłać swoich dzieci do szkoły. Nawet najmniejsze dzieci pracują wraz z rodzicami, żeby móc zaspokoić podstawową potrzebę głodu. Edukacja tym czasem zostaje zepchnięta na dalszy plan…

Planowa edukacja na Madagaskarze od przedszkola do matury trwa 15 lat:
– 2 lata przedszkola,
– 6 lat szkoły podstawowej,
– 4 lata gimnazjum,
– 3 lata liceum.

Dzięki programowi „adopcji”, jaki prowadzimy, dziecko uczęszcza do szkoły, otrzymuje przybory szkolne, odzież oraz obiad w szkolnej stołówce, który nierzadko jest jedynym gorącym posiłkiem dziecka w ciągu dnia.

Nasza Fundacja od 2011 roku współpracuje ze szkołą misyjną College Saint Joseph w Ambohidratrimo – miasteczku oddalonym o około 15 km od stolicy. W szkole tej prowadzone jest przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Placówka liczy ogółem ponad 1000 uczniów. Wśród tych uczniów ponad 290 dzieci to podopieczni Fundacji, dzieci które są już objęte programem „Adopcja na odległość”.

Dzieci z naszego programu uczą się jeszcze w dwóch mniejszych prywatnych szkołach w miasteczku. W szkole Manjaka oraz Lauriers. Mamy również podopiecznych w wybudowanym przez naszą Fundację liceum Saint Paul w Ambohidratrimo, oraz w liceum publicznym w Ambohidratrimo i w technikum. Od 2018 roku zwiększa się również liczba studentów objętych naszym programem w tym roku mamy ich już siedemnastu !

Od 2012 roku opłacamy naukę i dożywianie wszystkich 140 uczniów w szkole w wiosce Ambatomasina. Prowadzimy też stołówkę dla najuboższych dzieci prowadzoną przez siostry Anglikanki w naszym miasteczku.

Pieniądze z adopcji na odległość przekazujemy transferem, na konto bankowe na Madagaskarze.

Jeśli podejmą Państwo decyzje o przystąpieniu do programu adopcji na odległość, będziemy trzy razy do roku informować o postępach w nauce dziecka i przysyłać zdjęcia. Będziecie Państwo mieli okazję, za naszym pośrednictwem, poznać bliżej sytuację swojego podopiecznego. Nie ma określonego czasu adopcji. Zależy to od możliwości danej osoby, należy jednak wziąć pod uwagę umożliwienie dziecku skończenie pewnych etapów edukacji.

W przypadku adopcji, opłata za szkołę, przybory oraz posiłek w szkolnej stołówce wynosi 230 euro rocznie lub jej równowartość w złotówkach po aktualnym kursie NBP i uiszczana jest na konto fundacji. Jako temat przelewu prosimy o wpisanie imienia konkretnego dziecka. Dla usprawnienia pracy Fundacji prosimy o wpłaty jednorazowe, ponieważ ułatwia to transfer środków na Madagaskar. Daje nam też to gwarancję pokrycia opłaty czesnego dziecka za cały rok szkolny, zapewniając tym samym ciągłość edukacji w danym roku szkolnym.

Fundacja jest organizacją non-profit. Środki przekazane przez darczyńców celem adopcji na odległość, pokrywają opłaty szkolne, zakup przyborów szkolnych, ciepły posiłek w stołówce oraz mundurek szkolny, a także buty i ubrania.

chil-hand-on-the-hand-of-an-adult (2)

WYBIERZ SWOJĄ ADOPCJĘ

chil-hand-on-the-hand-of-an-adult (1)
ok2-2 view

ADOPCJA PEŁNA

Dzięki Twojej wpłacie, będziemy mogli dać wsparcie konkretnemu dziecku i zapewnić mu edukację. Będzie ono mogło uczęszczać do szkoły oraz otrzyma przybory szkolne i, co bardzo ważne, codzienne śniadanie i obiad w szkolnej stołówce, który nierzadko jest jedynym gorącym posiłkiem w ciągu dnia.

Pełna Adopcja na odległość, uwzględniająca płatną edukację w szkole, przybory szkolne, 2 posiłki dziennie w szkolnej stołówce, fundusz
medyczny oraz opłatę administracyjną: 230 euro/rok.
Adopcja na odległość zawiera:

Certyfikat adopcyjny z imieniem Twoim lub osoby obdarowanej.
Kwartalny newsletter podsumowujący działania fundacji.
Informacje o dziecku ze zdjęciem wysyłane dwa razy w roku.

W sprawie adopcji prosimy o kontakt na maila: ankizygasysponsorship@gmail.com

chil-hand-on-the-hand-of-an-adult (1)
strona-adp (1)

ADOPCJA CZĘŚCIOWA

Doceniamy każde wsparcie, dlatego jeśli chciałbyś wpłacić mniejszą kwotę, możesz zasponsorować częściową pomoc w edukacji dziecka.

25 euro – przybory szkolne dla jednego dziecka.
75 euro – opłata czesnego za rok szkolny dla jednego dziecka.
55 euro – codzienne śniadanie przez rok szkolny dla jednego dziecka.
105 euro – dwa posiłki przez rok szkolny dla jednego dziecka.
25 euro – fundusz medyczny na rok szkolny dla jednego dziecka.

Adopcja na odległość zawiera:

Certyfikat adopcyjny z imieniem Twoim lub osoby obdarowanej.
Informacje o dziecku ze zdjęciem wysyłane dwa razy w roku.
Kwartalny newsletter podsumowujący działania fundacji.

W sprawie adopcji prosimy o kontakt na maila: ankizygasysponsorship@gmail.com

chil-hand-on-the-hand-of-an-adult (1)
stypendium dla studenta (1)

STYPENDIA DLA STUDENTÓW

Ufunduj stypendium dla jednego z naszych podopiecznych, dając mu niesamowitą szansę na lepszą przyszłość i wkład w jego osobisty rozwój!

W naszym programie „adopcja na odległość” z roku na rok przybywa studentów. Jesteśmy z tego bardzo dumni, bo to dowód, że nasze już 9-letnie działania na Madagaskarze mają sens i przynoszą dobre efekty!

Na Madagaskarze tylko 5 % młodych ludzi ma szanse skończyć studia, dlatego jednym z celów naszej Fundacji jest znalezienie opiekunów dla młodzieży studiującej!
Czesne za studia to koszt od 460 Euro do 890 Euro na rok. Opłacać stypendium możesz jednorazowo lub w ratach!

Koszt edukacji zleży od wybranej uczelni.

Na państwowej koszt edukacji jest najniższy, uniwersytety prywatne są droższe,
Jeden z uniwersytetów, gdzie kształcącą się nasi podopieczni jest znacznie oddalony od ich domów, dlatego Ci studenci muszą też pokryć koszt mieszkania w domu studenckim.

Na koszt stypendium składa się opłata za : wpisowe, czesne, opłaty za egzaminy, dojazd do szkoły, artykuły szkolne potrzebne na zajęcia, książki, materiały edukacyjne, 2 posiłki dziennie, opłata za mieszkanie w domu studenckim (w przypadku uczniów, którzy będą studiować poza stolicą).

Ufunduj stypendium dla ucznia na Madagaskarze!

My, jako Fundacja, przekażemy Ci:

Imienny certyfikat dla Ciebie ze zdjęciem Twojego podopiecznego.
Informacje o studencie i postępach w nauce wraz ze zdjęciami minimum trzy razy w roku.
Kwartalny newsletter podsumowujący działania fundacji.

Prosimy o kontakt na adres: ankizygasysponsorship@gmail.com

Dokonaj płatności na program Adopcja na odległość

Po otrzymaniu od nas informacji i szczegółów adopcji, pozostanie Ci ostatni krok. Dokonanie płatności.

Prosimy postępować zgodnie z instrukcją otrzymaną w e-mailu.

Przykładowy certyfikat:

WSPOMÓŻ NAS!