Powrót do szkół
12 września, 2022
Dlaczego bliźnięta na Madagaskarze są porzucane?
29 września, 2022
Miło nam ogłosić, że nasza Fundacja dołączyła do Grupy Zagranica!
 
To federacja polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną.
 
Do Grupy Zagranica należy obecnie ponad 60 organizacji zróżnicowanych zarówno pod względem wielkości, jak i profilu i obszaru działań. Są wśród nich m.in: Polska Akcja Humanitarna (PAH), WWF, Fairtrade Polska i Amnesty International Polska.
 
Wspólnie reprezentujemy głos polskich organizacji pozarządowych, dążąc do wzmocnienia zaangażowania Polski i polskich obywateli i obywatelek we współpracę rozwojową rozumianą jako:
  • Działania na rzecz redukcji ubóstwa i wspieranie trwałego rozwoju społecznego zgodnego z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDG) w krajach rozwijających się.
  • Wspieranie demokracji czyli wspieranie wolności słowa, demokratycznych zasad i instytucji oraz promowanie praw człowieka na świecie.
  • Pomoc humanitarna czyli pomoc doraźna, która koncentruje się na zachowaniu życia i godności ofiar sytuacji nadzwyczajnych, takich jak kataklizmy, katastrofy czy konflikty zbrojne.
  • Edukacja globalna czyli działania edukacyjne w Polsce na rzecz podniesienia świadomości i zrozumienia problemów globalnych.
 
Dziękujemy za zaufanie!

Komentarze są wyłączone.

WSPOMÓŻ NAS!