Fundację Ankizy Gasy, co w języku malgaskim znaczy Dzieci Madagaskaru założyłyśmy w grudniu 2011 roku, po wielkiej fascynacji Czerwoną Wyspą.

Po doświadczeniach pracy jako wolontariuszki w jednym z tutejszych sierocińców chciałyśmy kontynuować pomoc potrzebującym ludziom w miasteczku, w którym wcześniej mieszkałyśmy. Udało nam się tu wrócić i jesteśmy, by móc aktywnie promować ideę wolontariatu oraz umożliwiać innym przyjazd i zaangażowanie się na miejscu.


Madagaskar to jeden z najbiedniejszych krajów Świata, w którym 80% społeczeństwa żyje w skrajnym ubóstwie a 60% populacji to analfabeci!
Chcemy dawać dzieciom szansę na normalne dzieciństwo i na lepszą przyszłość. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na prawdziwe dzieciństwo i ma prawo do edukacji, która daje szansę na lepszą przyszłość.

Dlatego jako Fundacja umożliwiamy edukację i rozwój dzieciom z ubogich rodzin poprzez:

  • Program „Adopcji na odległość” polegający na sponsorowaniu nauki konkretnego dziecka.
  • Zbiórki środków finansowych na budowy i remonty szkół oraz wyposażenie klas lekcyjnych. Wspólnymi siłami wraz z naszymi wolontariuszami tworzymy miejsca, w których dzieci bezpiecznie uczą się i bawią.
  • Program wolontariatu, dzięki któremu studenci, nauczyciele i trenerzy z krajów europejskich prowadzą kursy językowe, sportowe, zajęcia taneczne, plastyczne itp. dla naszych podopiecznych.
  • Walkę z głodem. Finansujemy zakup ryżu do stołówek szkolnych. Prowadzimy także akcję „kubek mleka na śniadanie ”


Nasze cele udaje się realizować dzięki pomocy wolontariuszy, którzy wraz z nami tworzą Fundację oraz dzięki naszym darczyńcom, którzy wspierają nas finansowo. W styczniu 2014 roku za naszą działalność zostałyśmy uhonorowane Wielkopolską Nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego za „czynienie dobra”.

Od 2013 mieszkamy w małej miejscowości Ambohidratrimo niedaleko stolicy Antananarivo gdzie działamy wraz z wolontariuszami i polską misjonarką siostrą Władysławą Piróg, stojącą na czele szkoły St. Joseph College.

Katarzyna Białous i Patrycja Malik

Założycielki Fundacji