Jedną z form pomocy naszej fundacji jest tak zwana adopcja dziecka na odległość. Polega ona na umożliwieniu nauki dzieciom z najuboższych rodzin. Dzięki takiej adopcji dziecko może uczyć się w szkole, otrzymać przybory szkolne, mundurek i jeść obiady w szkolnej stołówce. Rodzina może również liczyć na wsparcie w trudnych sytuacjach gdy np. dziecko zachoruje i potrzebne są pieniądze na wizytę w szpitalu i leki.

Na Madagaskarze 60% społeczeństwa stanowią analfabeci. Choć szkolnictwo jest obowiązkowe, to nadal wiele dzieci, szczególnie tych z buszu nie chodzi do szkoły. Szkoła nawet ta publiczna jest płatna. Rodziców nie stać nawet na minimalną opłatę za szkołę, na zakup tak podstawowych przyborów jak tabliczka do pisania, zeszyt czy długopis. Największym marzeniem malgaskiego dziecka chodzić do szkoły, mieć swój tornister, zeszyt, ołówek oraz szkolny mundurek. Szkoła to dla wielu możliwość dostania talerza ryżu, który jest niejednokrotnie jedynym posiłkiem w ciągu dnia.

Dzięki tzw. wirtualnej adopcji, dziecko ma szansę otrzymywać edukację, której potrzebuje i na którą bezwzględnie zasługuje. Sytuacja ekonomiczna kraju sprawia, iż coraz więcej rodzin nie jest w stanie posłać swoich dzieci do szkoły. Nawet najmniejsze dzieci pracują wraz z rodzicami, żeby móc zaspokoić pierwszą potrzebę- głodu. Edukacja zostaje zepchnięta na dalszy plan…

Planowa edukacja na Madagaskarze od przedszkola do matury trwa 15 lat:

  • 2 lata przedszkola,
  • 6 lat szkoły podstawowej,
  • 4 lata gimnazjum,
  • 3 lata liceum.

Dzięki programowi „adopcji”, jaki prowadzimy, dziecko uczęszcza do szkoły, otrzymuje przybory szkolne, odzież oraz obiad w szkolnej stołówce, który nierzadko jest jedynym gorącym posiłkiem dziecka w ciągu dnia.

Fundacja współpracuj od 2011 roku ze szkołą misyjna College Saint Joseph w Ambohidratrimo, miasteczku oddalonym od stolicy o około 15 km, w ramach którego prowadzone jest przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Placówka liczy ogółem ponad 900 uczniów. Wśród uczniów już ponad 250 dzieci to podopieczni Fundacji,dzieci które są w programie „Adopcja na odległość”.

Dzieci z naszego programu uczą się jeszcze w dwóch mniejszych szkołach w miasteczku w szkole Manjaka oraz Lauriers oraz w wybudowanym przez naszą Fundację liceum Saint Paul w Ambohidratrimo.

Od 2012 roku udzielamy również wsparcia biednym szkołom wioskowym w pobliskich wioskach oraz w buszu. Pieniądze z adopcji na odległość przekazujemy transferem, na konto bankowe na Madagaskarze. Jeśli podejmą Państwo decyzje o przystąpieniu do programu adopcji na odległość, będziemy trzy razy do roku informować o postępach w nauce dziecka, przysyłać zdjęcia. Będziecie Państwo mieli okazję, za naszym pośrednictwem, poznać bliżej sytuację swojego podopiecznego. Nie ma określonego czasu adopcji. Zależy to od możliwości danej osoby, należy jednak wziąć pod uwagę umożliwienie dziecku skończenie pewnych etapów edukacji.

W przypadku adopcji, opłata za szkołę, przybory oraz posiłek w szkolnej stołówce wynosi 140 euro rocznie i uiszczana jest na konto fundacji z dopiskiem w tytule imienia konkretnego dziecka. W celu ujednolicenia kwoty wpłacanych pieniędzy bardzo prosimy o wpłatę kwoty 600zł. Preferujemy wpłaty jednorazowe, ułatwia to transfer środków na Madagaskar oraz daje gwarancję pokrycia opłaty czesnego dziecka za cały rok szkolny, zapewniając tym samym ciągłość edukacji konkretnemu dziecku w danym roku szkolnym.

Fundacja jest organizacją non-profit. Wszelkie środki przekazane przez darczyńców celem adopcji na odległość, są bezpośrednio przekazywane na pokrycie opłaty szkolnej, zakup przyborów szkolnych, ciepły posiłek w stołówce szkolnej oraz w miarę potrzeb mundurki, a także buty i ubrania.

Posted by:admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *