Statut Fundacji

Statut Fundacji ANKIZY GASY – Dzieci Madagaskaru w nowym brzmieniu z dnia 12 maja 2014 r. Preambuła Fundacja nosi nazwę ANKIZY GASY – Dzieci Madagaskaru zwana dalej „Fundacją” i została ustanowiona z woli osób fizycznych, tj. Przez Patrycję Malik, Katarzynę Białous i Agnieszkę Labijak, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 19 września 2011 roku,…

Read More